Jun 142015
 

Ambassador H.E. Mitko Gogov

 

 

 

 

Устав на Република Ужупис

1. Човек има право да живее до реката Вилнале, а Вилнале да тече до човекот.
2. Човек има право на топла вода, греење зимно време и керамиден покрив.
3. Човек има право да умре, но тоа не е обврска.
4. Човек има право да греши.
5. Човек има право да биде единствен.
6. Човек има право да љуби.
7. Човек има право да не биде сакан, но не е задолжително.
8. Човекот има право да биде незабележлив и непознат.
9. Човек има право да биде мрзелив и ништо да не прави.
10. Човекот има право да љуби и да се грижи за мачката.
11. Човекот има право да се грижи за куче до крајот на неговиот живот.
12. Кучето има право да биде куче.

13. Мачката не е задолжително да го сака својот домаќин, но во тешки моменти треба да му помага.
14. Човекот има право понекогаш да не знае дали има обврски.
15. Човекот има право да се сомнева, но тоа не е негова обврска.
16. Човекот има право да биде среќен.
17. Човекот има право да биде несреќен.
18. Човекот има право да молчи.
19. Човекот има право да верува.
20. Човек нема право да злоупотребува.
21. Човекот има право да ја разбира својата безначајност и величенственост.
22. Човек нема право да посегнува на вечноста.

23. Човекот има право да разбира.
24. Човекот има право ништо да не разбира.
25. Човекот има право да има различни националности.
26. Човекот има право да слави или да не го слави својот роденден.
27. Човек мора да го запамети своето име.
28. Човек може да го сподели она што го има.
29. Човек не може да го сподели она што нема.
30. Човекот има право да има браќа, сестри и родители.
31. Човек може да биде слободен.
32. Човекот е одговорен за својата слобода.
33. Човекот има право да плаче.
34. Човекот има право да биде погрешно разбран.
35. Човекот нема право да ги обвинува другите.
36. Човекот има право да биде личност.
37. Човекот има право да нема никакви права.
38. Човекот има право да не се плаши.

39. Не победувај.
40. Не се спротиставувај.
41. Не се предавај.

 

Translated by Mitko Gogov, June 2015

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)