Jan 122015
 

Ambassador in Prussia – H.E. Nērtiks Jōrgesuns (Gniewomir Skarbicki)

 

…and here is translation of our constitution into Old Prussian

Perappiskwas Republīkis Kōnstituciōni

1. Zmūi turri tikrōmin buwīntwei prei Appin, be Appi – tektwei prei zmūnin.
2. Zmūi turri tikrōmin per tappin undan, tappinsnan en zēiman be per stāgan stegtan sen stagatīgelin.
3. Zmūi turri tikrōmin aulaūtwei, adder sta ni ast tenesse skalisnā.
4. Zmūi turri tikrōmin kurtītwei.
5. Zmūi turri tikrōmi prēi ainuntapērgimiskwan
6. Zmūi turri tikrōmin milītun.
7. Zmūi turri tikrōmin būtwei nimilītan, adder sta ni ast būtewingi.
8. Zmūi turri tikrōmin palaīstun nizinātan.
9. Zmūi turri tikrōmin prei wūlakisnan be nidīlasnan
10. Zmūi turri tikrōmin milītun Kattan be papekātun tennan.
11. Zmūi turri tikrōmin zurgautwei ezze sunnin ērgi gallin ainasse ezze tenēimans.
12. Sunnis turri tikrōmin būtwei sunnin.
13. Katta ni ast skalīntan milītun swajjan lūdin, adder tenessei prawerru pagalbtwei swajasmu en brendun kērdan.
14. Zmūi turri tikrōmin ainuntkaddan ni waīstun, anga turri skalīsnans.
15. Zmūi turri tikrōmin dwigubātwei, adder sta ni ast tenesse skalisnā.
16. Zmūi turri tikrōmin būtwei deiwūtiskan.
17. Zmūi turri tikrōmin būtwei nideiwūtiskan.
18. Zmūi turri tikrōmin tusītwei.
19. Zmūi turri tikrōmin druwītwei.
20. Zmūi ni turri tikrōmin prei preispārtausnan.
21. Zmūi turri tikrōmin pazinātun swajjan dīkan be debban.
22. Zmūi ni turri tikrōmin gabtun si na prābutiskwan.
23. Zmūi turri tikrōmin izprestun.
24. Zmūi turri tikrōmin nika ni izprestun.
25. Zmūi turri tikrōmin būtwei stēisan šlaitawīdan naciōnalitātins.
26. Zmūi turri tikrōmin swintintun adder ni swintintun swajjan gīmsenes dēinan.
27. Zmūi ast skalīntan pamīntun swajjan Emnin.
28. Zmūi mazzi dallautun sēn stan ka turri.
29. Zmūi ni mazzi dallautun sēn stan ka ni turri.
30. Zmūi turri tikrōmin turītun brātins, sestrans be wūraisins.
31. Zmūi turri tikrōmin būtwei pawīrpan.
32. Zmūi ast etrāwingi per swajjan pawīrpingiskwan.
33. Zmūi turri tikrōmin raudātwei.
34. Zmūi turri tikrōmin būtwei niizprestan.
35. Zmūi ni turri tikrōmin winūtun kittans.
36. Zmūi turri tikrōmin būtwei Persōna.
37. Zmūi turri tikrōmin ni turītun niaīnans tikrōmins.
38. Zmūi turri tikrōmin ni bijātun.
39. Ni ebwarēis
40. Ni ginnais si
41. Ni padāis si

Vertė: Nērtiks Jōrgesuns