Thomas

Nov 022014
 

Ambassador – H.E. Lamont Steptoe

3 P means Pennsylvania, Pittsburgh and Philadelphia.

“The place where I was raised – Pittsburgh, Pennsylvania, – the place where I now live – Philadelphia, Pennsylvania, -and finally-Camden, New Jersey where the Saint Walt Whitman is buried and where my press Whirlwind Press was founded.” – tells His Excellency

Nov 022014
 

Ambassador H.E. Tomas Venclova

inaugurated in 1999.

 

Ambasadoriaus eilės, skirtos Užupiui

 

Užupis

Liepų šurmuly, prieš akmens krantinę,
ties skubria srove, panašia į Tibrą,
su jaunais barzdočiais gurkšnoju „Gilbey’s“.
Sutema, stiklų skambesys ir dūmai.
Nepažįstu jų. Pažinau jų tėvus.

Ką gi, kartos keičiasi. Diktofonas
šlama ir užsikerta. Pašnekovams
rūpi lygiai tas, kas ir man kadaise:
ar kančia ir gailestis turi prasmę
ir ar menas tvers, jei nebus taisyklių.

Aš buvau kaip jie, kol patyriau keistą,
už kitas tikrai ne geresnę lemti,
ir žinau, jog blogis nežūva niekad,
bet aklybę galima prasklaidyti,
ir eilės vertos daugiau nei sapnas.

Vasarą dažnai nubundu prieš aušrą
ir be baimės juntu, kad artėja laikas,
kai naujoms gentims pasiliks žodynas,
debesis, griuvėsiai, druska ir duona,
o man jau nieko, išskyrus laisvę.

Venclova, Tomas. Sankirta: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

Nov 012014
 

Ambasadorė – Her Excellency Monika Jasinskaitė

inaugurated Many Years Ago

Ambassador’s statement

Gegutė (lot. Cuculus canorusangl. Common Cuckoovok. Kuckuck užup. Kūkū) – gegutinių paukščių (Cuculiformes) būrio gegutinių (Cuculidae) šeimos rūšis, paplitusi Eurazijoje nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno bei Vilnelės. Žiemoja pietinėje Afrikoje ir pietryčių Azijoje, vasaroja Užupyje.

 

O štai kelios patarlės apie šios šalies gyventojas:

1. Kai norėjau pinigų gauti, kaip gegužė kukavau, o kai tu reikalausi, tai ožiu bliausi –>

kol iš tavęs gavau, kaip gegutė kukavau, kol iš manęs gausi, kaip ožys bliausi


2. Gegutė kukavo, kol vištą pagavo –> gegužė rupūžė per dieną kukavo, vakare vištą pagavo


3. Gegulės balsu skurdo nenukratysi, vargų neatbaidysi –> gegutės balsu bėdos nenubaidysi, bet širdį palengvinsi


4. Gegulės balsu nelaimės nepavysi, bet širdelę nuraminsi –> gegutės balsu bėdos nenubaidysi, bet širdį palengvinsi


6. Vyrą mato – dainuoja, anytą pamato – gegute kukuoja


7. Ką naktinė gegulė įkukuos, tai dienos to nepadarys –> nakties gegutė vis perkukuoja


8. Gegutė kukuoja lig švento Jono – atiduoda garbę ponui

Oct 252014
 

Ambasadorius J.E. Tomas Jonkus

paskirtas 2003 m. Ambasadorius priiminėja kai kuriais šiokiadienias Vilniaus Pilies g. kavinėse.

 

 

Kairėnų simbolis – į kairę rodanti Kairė. Skaičius – 18 (pagal čia pravažiuojančio autobuso numerį)

Kairėnai – geras pavyzdys kaip kuriasi kaimelis-miestelis-savotiška individualistų kaimynų šalis.

1990-tais Jonkai paklojo pamatą namui tuščioje vietoje, laukuose, kur nebuvo nei namų, nei gatvių.

 

Dabar ten eina gatvelės – Meldų,    trūksta Nendrių, Камышовая, ar panašiai

Tuomet būtų geriau išreikšta Paskalio mintis, kad žmogus tai mąstanti nendrė.

Kairėnuose yra (plyti) Botanikos sodas su daugybe įvairiausių gėlių, krūmų ir medelių.

Aug 202014
 

Ambassador H.E. Žydrūnas Bielinis

Ambasada prie Bufeto rūpinasi ryšiais ir harmonija su viso pasaulio Bufetais.

Embassy takes care of connections and harmony with all the Buffets of the world.

 

 

 

Swedish buffet                                  Danish buffet                                      Chinese American buffet

 

German buffet